(na príklade jej emailovej komunikácie so šéfredaktorom Denníka N – Matúšom Kostolným)

           

Monika Tódová trpí poruchou osobnosti. Ste prekvapení? Ak čítate články tejto investigatívnej novinárky už nejaký čas, tak by ste ani prekvapení byť nemali.

To, že Monika Tódová je „narcistkou“, je už verejným tajomstvom. Tzv. „narcizmus“ charakterizuje v bežnej reči človeka s prehnaným obdivom samého voči sebe a nedostatkom pochopenia pre druhých, ktorých chápe len ako nástroj pre vlastné ciele. Pritom ide o vážnu poruchu osobnosti. V niektorých prípadoch je nevyhnutná dokonca hospitalizácia pacienta.

Narcistická porucha osobnosti sa prejavuje prehnanými predstavami jedinca o vlastnej dôležitosti a privilegovanosti a to bez ohľadu na skutečné dôsledky jej chovania. Častým prejavom je aj arogantné chovanie a nedostatok empatie. Tieto príznaky sedia na Moniku Tódovú ako „riť na šerbeľ“.

Teraz sa pozrime na uniknutú komunikáciu medzi Monikou Tódovou (redaktorkou Denníka N) a jej nadriadeným Matúšom Kostolným (šéfredaktorom Denníka N).

8.januára 2015 sa Monika Tódová ([email protected]) obracia na osoby, disponujúce editorskými právami v rámci Denníka N ([email protected]) s pripomienkou ohľadom ankety k Referendu, ktoré organizovala Aliancia za rodinu v februári 2015.

 

Na to reagoval šéfredaktor Matúš Kostolný ([email protected]), ktorý postreh Tódovej vyhodnotil ako správny. Urobil však „chybu“ – zabudol svoju emailovú správu poslať všetkým, on ju poslal len Monike Tódovej.

 

Čo mu Monika aj náležite pripomenula (síce so smajlíkom, ale zdravý človek takéto veci pripomínať nepotrebuje).

 

V ďalšej emailovej správe Kostolný vyjadruje pochopenie nad tým, že „opäť urobil niečo zle“. Na to sa Monika Tódová hrdo hlási k tomu, čo Kostolný minule povedal – citujeme: „Sám si minule hovoril, že síce nepotrebujem byť šéfka, ale potrebujem, aby si mi stále hovoril, že som najlepšia a najlepšie verejne! Tak vieš to a neurobíš to“.

Tak Matúš Kostolný už Monike Tódovej diagnózu stanovil a ona sa k tomu priznáva a hlási. Ak sú v Denníku N všetci s takouto alebo inou diagnózou, tak gratulujem ESETU k super investícii.

Americká príručka pre diagnózu duševných chorôb DSM definuje narcizmus prostredníctvom 9 príznakov, pričom skutočná porucha nastáva, ak je prítomných aspoň 5 z nich:

1.) Narcis preceňuje vlastnú dôležitosť, schopnosti a úspechy a vyžaduje, aby ho tak hodnotili aj ostatní.
Tento predpoklad Monika Tódová určite spĺňa (na základe uvedenej komunikácie).

2.) Narcis sa vo svojej fantázii zaoberá vlastnými nekonečnými úspechmi, mocou, krásou a podobne.
Do hlavy Monike Tódovej nevidíme, takže nekomentujeme, aj keď si myslíme, že spĺňa aj tento predpoklad.

3.) Narcis je presvedčený o vlastnej výnimočnosti a jedinečnosti, takže len výnimoční ľudia ho dokážu pochopiť a len s takými sa môže stýkať.
Platí to, čo v bode 2.

4.) Narcis vyžaduje neprimeraný obdiv ostatných.
Komunikácia s Kostolným potvrdzuje, že tento predpoklad Monika spĺňa.

5.) Narcis si nárokuje výnimočné zaobchádzanie alebo automatické plnenie svojich prianí a predstáv.
Platí to, čo v bode 4.

6.) Využíva druhých len k dosahovaniu vlastných cieľov.
V ďalších článkoch preukážeme, že platí aj tento predpoklad.

7.) Narcis nie je schopný rozpoznať potreby a city druhých.
O tomto by vedel rozprávať pán Mirek Tóda – manžel Moniky. Či už by sme mohli zhrnúť jej ľúbostné avantúry (Kostolný, Rejda, …) alebo celkovo jej správanie voči manželovi.

8.) Narcis často závidí a je presvedčený, že iní závidia jemu.
V ďalších článkoch preukážeme, že u Moniky Tódovej platí aj tento predpoklad.

9.) Narcis sa chová arogantne.
Toto je u Tódovej samozrejmosť.

Takže zhrňme si to. U pani Tódovej môžeme vidieť minimálne 7 príznakov – čo už znamená seriózne narušenie osobnosti. Netreba ju za to odsudzovať, skôr by mala čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc. Rovnako by na tom malo záležať jej vedeniu…

Redakcia

 

 

1 thought on “Porucha osobnosti Moniky Tódovej

  1. Zamestnávateľ by mal od lekárov vyžadovať posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov a zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zamestnancov pri výkone ich práce . JE TO POVINNOSŤ zamestnávateľa zo zákona.🍀

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *