Komu vďačí za svoj doterajší „úspech“ politická strana Progresívne Slovensko?

Napísať tento článok sme sa rozhodli kvôli viacerým požiadavkám čitateľov, ktorí žiadali – citujeme „aby sme sa pozreli na prepojenia Progresívneho Slovenska a americkej tajnej služby CIA“. Je, samozrejme, naivné si myslieť, že pokiaľ takéto prepojenia existujú, tak sú ľahko dokázateľné. Skôr naopak. V každom prípade sme sa o to pokúsili, a výsledkom pokusu je nižšie uvedený článok. Nedokázali sme potvrdiť, ani vyvrátiť vyššie spomínané prepojenia. Napriek tomu, náš článok bude obsahovať názvy viacerých tajných služieb z rôznych krajín. Čo sa nám ale určite podarilo verifikovať, je prepojenie strany Progresívne Slovensko a aj slovenskej prezidentky s osobou / osobami, ktoré zas majú blízko k zahraničným tajným službám.

Volebná kampaň v Bratislave a prezidentské voľby

Nemožno popierať, že svoj najväčší úspech zaznamenala strana Progresívne Slovensko v rámci komunálnych volieb v Bratislave a samozrejme počas prezidentských volieb. V prvom prípade sa v roku 2018 primátorom mesta Bratislava stal Matúš Vallo, v prezidentských voľbách (2019) zas uspela Zuzana Čaputová (dnes už bývalá podpredsedníčka Progresívneho Slovenska).

Aj Vallo, aj Čaputová priznávajú, že stratégiu ich volebnej kampane definoval a riadil Michal Repa.

 

Repa pracuje pre izraelskú poradenskú spoločnosť SHAVIV STRATEGY & CAMPAIGNS, ktorej hlavnou tvárou je osoba Aron Shaviv.

 

Akým spôsobom sa zvykne riadiť volebná kampaň SHAVIV STRATEGY and CAMPAIGNS

Ešte predtým, než prejdeme k osobe samotného Arona Shaviva, je nevyhnutné ešte poznamenať pár slov ohľadom riadenia volebných kampaní. To, čo napíšeme ďalej, vychádza z poznatkov získaných pri monitorovaní volebnej kampane (2010) v tom čase krajského predsedu KDH Dušana Pekára na starostu mestskej časti Ružinov. Na tejto kampani sa podieľal aj Aron Shaviv, aj Michal Repa.

Napriek tomu, že aj Vallo, aj Čaputová spomínajú Michala Repu ako hlavného stratéga, jeho úlohu budeme musieť bagatelizovať. Kampaň je riadená hierarchicky, pritom tých, ktorí sa na nej podieľajú, môžeme rozdeliť na stratégov a vykonávateľov. Stratégom pri riadení kampane Pekára, ale aj Valla, či Čaputovej, bol práve Aron Shaviv. Vzhľadom na to, že sa nemohol zdržiavať stále na Slovensku, pôsobil ako jeho spojka Michal Repa. Pritom celý priebeh kampane plánoval Shaviv, všetky výsledky mienkových prieskumov sa zbiehali u Shaviva. A ten na ich základe vydával ďalšie pokyny. Pokyny išli aj cez Repu, ale aj priamo na ďalších.

Na základe vyššie uvedeného tvrdíme, že za zvolením Zuzany Čaputovej za slovenskú prezidentku stál práve Aron Shaviv a rovnako tomu bolo aj v prípade zvolenia Matúša Valla za bratislavského primátora.

 

Aron Shaviv

Teraz, keď už vieme, že reálnym strojcom víťazstva slovenskej prezidentky a bratislavského primátora bol Aron Shaviv, nastal čas spoznať túto osobu o niečo lepšie.

Značnú časť informácií poskytuje o samom sebe práve Aron Shaviv v rozhovoroch pre viaceré médiá (napr. Jerusalem Post). Narodil sa v roku 1979 vo Veľkej Británii, pôvodne sa jeho rodičia v rámci repatriácie Židov vrátili na pôvodné územie Izraela, o niečo neskôr sa presťahovali do Veľkej Británie.

V roku 1996 Shaviv narukoval do Izraelských obranných síl (IDF), kde mal pôvodne pôsobiť ako vojenský tlmočník. Tu zaujal spravodajské služby a následne bol vyslaný do vzdelávacieho zariadenia vojenskej rozviedky (pri Tel-Avive). Do roku 2005 slúžil vo vojenskej rozviedke AMAN. V rámci služby pôsobil vo viacerých krajinách.

V období 2002 – 2005 absolvoval Shaviv trojročné štúdium na Univerzite Bar-Ilan so zameraním na politológiu a medzinárodné vzťahy.

V roku 2006 začal pracovať na Ministerstve strategického plánovania ako poradca ministra pre zahraničné vzťahy. V rezorte pôsobil do októbra 2007. Pár slov o spomínanom rezorte, aby si čitatelia vedeli predstaviť, čo sa za názvom „Ministerstvo strategického plánovania“ skrýva. V roku 2006 počas koaličných rokovaní medzi politickými stranami Kadima a Náš dom Izrael (NDI), líder strany NDI Abidgor Lieberman žiadal od predsedu strany Kadima Ehmuda Olmerta funkciu ministra pre vnútornú bezpečnosť. Olmert tejto požiadavke vzhľadom na policajné vyšetrovanie proti Liebermanovi nemohol vyhovieť. Preto navrhol vytvorenie nového ministerstva, ktoré pripadlo strane NDI. Ministerstvo strategického plánovania bolo / je zodpovedné za fungovanie Agentúry pre kontakty NATIV a v agende malo aj iránsku jadrovú hrozbu. Rezort sa stal súčasťou systému národnej bezpečnosti Izraela.

K agentúre NATIV. Začala fungovať v roku 1952. Počas 90. rokov minulého storočia bola jej najdôležitejšou úlohou evakuácia Židov zo zón lokálnych konfliktov na území SNŠ a štátov bývalej Juhoslávie. V súčasnosti je jej hlavnou agendou udržiavanie kontaktov so židovskými komunitami v rôznych krajinách. Kontrašpionážne služby niektorých štátov ju naďalej považujú za tajnú službu orientovanú na spravodajskú činnosť.

Až do roku 2007 bola profesionálna kariéra Arona Shaviva prepojená so spravodajskou komunitou Izraela.

 

Pôsobenie v súkromnom sektore

Napriek tomu, že ešte stále pôsobil Shaviv v štátnej službe, už v roku 2005 založil svoju poradenskú spoločnosť Shaviv Strategy & Campaigns.

Nejdeme podrobne rozpisovať kde a pre koho Shaviv pôsobil, k zaujímavým prípadom sa vrátime o niečo neskôr. V krátkosti len spomenieme, že pôsobil ako konzultant v rodnom Izraeli (napomohol „zmŕtvychvstaniu“ Benjamina Netanyahua), Bulharsku, Srbsku, na Ukrajine, v Moldavsku, Chorvátsku, na Slovensku, Cypre, v Čiernej Hore, Kambodži, vo Veľkej Británii, v Keni a iných krajinách. Manažoval volebné kampane ako na štátnej, tak aj regionálnej úrovni.

Kontakt s bezpečnostnými službami počas pôsobenia v súkromnom sektore

Predpokladáme, že o izraelských bezpečnostných zložkách nie je potrebné ani písať. Vzájomné kontakty sú samozrejmosťou.

Americká súkromná spravodajská agentúra STRATFOR (Strategic Forecasting)

Najprv pár slov k tomu, čo je to STRATFOR (o fungovaní tejto spoločnosti je možné napísať niekoľko článkov). Formálne je spoločnosť „Strategic Forecasting Inc“, taktiež známa ako STRATFOR, súkromnou firmou, ktorá sa zaoberá získavaním a vyhodnocovaním informácií. Vznikla v roku 1996, v meste Austin, americký štát Texas. Založil ju profesor politických vied George Friedman. Nektorí spoločnosť nazývajú taktiež „tieňové CIA“ (Central Intelligence Agency – Ústredná spravodajská agentúra USA).

Spoločnosť sa zaoberá získavaním a analýzou informácií týkajúcich sa rôznych udalostí vo svete. Informácie získava ako z médií a iných otvorených zdrojov, tak aj z vlastných „anonymných“ zdrojov. Na základe získaných informácií analytici spoločnosti zostavujú ekonomické a geopolitické prognózy.

Spoločnosť poskytovala / poskytuje spravodajské služby veľkým korporáciám, ako Bhopal’s Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon. Rovnako poskytuje služby vládnym rezortom, ako Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (USA), Zbor námornej pechoty (USA) alebo DIA (Defense Intelligence Agency – Vojenská rozviedka USA).

Jednou z kľúčových postáv STRATFOR je viceprezident Fred Burton. Na jeho výstupoch môžeme sledovať pro-izraelskú orientáciu, keďže sa často odvoláva na izraelské vojenské a spravodajské kruhy.

V každom prípade má STRATFOR blízke vzťahy s oficiálnymi silovými a spravodajskými štruktúrami, obzvlášť v USA.

Čo má s touto organizáciou spoločné Aron Shaviv? Podľa uniknutých emailov, ktoré zverejnil WEB WIKILEAKS, prvý krát oslovil Aron Shaviv túto organizáciu 31.októbra 2005. Na kontakt použil Kontaktný formulár na webe STRATFOR. Vo formulári sa dotazuje na to, kto reprezentuje STRATFOR v Izraeli alebo či sa nachádza v Izraeli spoločnosť, s ktorou STRATFOR kooperuje. Podotýkame, že v tom čase pôsobil Shaviv ešte vo Vojenskej rozviedke AMAN a jeho kontakt so spravodajskou organizáciou mohol znamenať minimálne konflikt záujmov.

https://wikileaks.org/gifiles/docs/48/488281_web-alert-stratfor-corp-site-.html

 

Čo chcel Shaviv od STRATFOR a či mu niekto odpovedal, to nevieme.

Druhý krát vyvolal Shaviv kontakt so STRATFOR 26.decembra 2007, opäť prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke STRATFOR. V správe uvádza, že „aktuálne pracujem v Srbsku ako konzultant volebného tímu prezidenta Tadiča, som súčasťou konzultačného tímu, ktorý vedie Tal Silberstein. Bol by som veľmi rád keby sa nám podarilo dosiahnúť dohodu a následne by som sa podelil o poznatky „zvnútra“.

https://wikileaks.org/gifiles/docs/29/297354_-analytical-and-intelligence-comments-serbia-presidential.html

Toto považujeme za veľmi závažný poznatok o práci Arona Shaviva. Ako konzultant volebného tímu príde do styku s mnohými zaujímavými (aj utajovanými) štátnymi skutočnosťami. A on kontaktuje spravodajskú firmu, aby jej tieto informácie posunul, predpokladáme, že za „úplatu“. Pritom samozrejme vie, že tá firma ma blízko k oficiálnym spravodajským štruktúram.

A teraz zoberte do úvahy podobnú situáciu. Aron Shaviv bol kľúčovou postavou vo volebnom tíme novej prezidentky Slovenska Zuzany Čaputovej. Ak je vyššie popísané jeho bežným pracovným postupom, tak potom už mnohé štátne utajované skutočnosti unikli minimálne do súkromnej spravodajskej firmy. A tento človek ďalej spolupracuje so Zuzanou Čaputovou a Progresívnym Slovenskom. Čiže prezidentka Slovenskej republiky a bývalý izraelský spravodajec, ktorý za úplatu poskytoval súkromnej spravodajskej spoločnosti STRATFOR interné informácie z volebných kampaní, ktoré „konzultoval“. Prečo to už slovenské spravodajské zložky neriešia? Veď sa naozaj bavíme o bezpečnostnom riziku!

Aby toho nebolo málo, v ďalšom uniknutom internom emaili firmy STRATFOR z 01.08.2008 Shaviv figuruje ako platený zdroj! Je veľmi pravdepodobné, že pre danú spravodajskú organizáciu pracuje Aron Shaviv doteraz!

https://wikileaks.org/gifiles/docs/35/3533770_former-paid-since-01-01-2008-.html

 

Ústredná spravodajská agentúra – Central Intelligence Agency (CIA)

Niektorí slovenskí politici v svojich vyjadreniach spájali Arona Shaviva s americkou tajnou službou CIA, ako aj s pokusom o štátny prevrat. Vychádzali pritom z udalostí, ktoré sa odohrali v Čiernej Hore v roku 2016. Pozrime sa na informácie o tom, čo sa v Čiernej Hore odohralo.

V roku 2016 viedol Aron Shaviv volebnú kampaň čiernohorskej opozičnej politickej strany Demokratický front. Shaviv oslovil svojho starého známeho Josepha Assada, nakoľko od neho potreboval bezpečnostné konzultácie (údajne bývalého príslušníka CIA). Ten pricestoval do Čiernej Hory a nachádzal sa na jej území až do začiatku volieb (16. október).

V roku 2018 príslušné orgány Čiernej Hory vydali na Josepha Assada medzinárodný zatykač. Podozrievali ho z účasti na pokuse o štátny prevrat v roku 2016. Podľa tvrdení čiernohorských orgánov mali tri diverzné skupiny (dokopy 500 osôb) vyprovokovať neporiadky, mali začať strieľať na dav a mali aj zavraždiť predsedu vlády Mila Djukanoviča. Okrem bývalého príslušníka CIA Josepha Assada sa spomínajú aj údajní príslušníci ruskej vojenskej rozviedky GRU. Je problematické rozlíšiť, kde je pravda a kde lož.

Preto poďme ku faktom. V roku 2016 volebnú kampaň Demokratického frontu skutočne viedol Aron Shaviv. Shaviv kontaktoval svojho známeho exdôstojníka CIA Josepha Assada (Peregrine Consulting Company) a ten kvôli poskytnutiu bezpečnostných konzultácií priletel do Čiernej Hory.

Následne sa Assad na prácu v Čiernej Hore pokúsil najať americkú súkromnú bezpečnostnú agentúru Patriotic Defence Group, aby tá zrealizovala bezpečnostné služby v Podgore. Podľa svedeckých výpovedí, Assad žiadal od americkej SBS špeciálne služby – poskytnutie prístrojov pre detekovanie odpočúvacích a iných monitorovacích zariadení, ako aj poskytnutie tzv. „rušičiek“. Taktiež žiadal, aby spoločnosť vypracovala podrobný evakuačný plán pre tím v budove Parlamentu a jeho transportovanie mimo Podgory po tom, ako začne ohlásené zhromaždenie Demokratického frontu. Patriotic Defence Group túto pracovnú ponuku z neznámych dôvodov odmietla.

Zámerom tohto článku nie je „rozpitvávať“ hlbšie udalosti v Čiernej Hore z roku 2016. Ide nám o prepojenia Arona Shaviva na zaujímavé osoby. Ale v každom prípade môžeme konštatovať, že Aron Shaviv sa v Čiernej Hore stal súčasťou niečoho, na čom sa podieľal aj bývalý dôstojník CIA, aj, podľa vyjadrení čiernohorských orgánov činných v trestnom konaní, osoby prepojené s ruskou vojenskou rozviedkou.

V súvislosti s Aronom Shavivom a udalosťami v Čiernej Hore sa spomína Joseph Assad. V septembri 2018 bol Assad zatknutý v Spojených arabských emirátoch v súvislosti s medzinárodným zatykačom. Shaviv a Assad aj oficiálne priznávajú, že sa dobre poznajú. V prípade Assada ide o expríslušníka CIA so zameraním na Blízky Východ.

Kontakty medzi Assadom a Shavivom boli natoľko dobré, že manželka Josepha – Michelle Assad spomína Shaviva aj v svojej knihe „Breaking Cover“. Michelle Assad aktívne pôsobila v CIA vyše 10 rokov a špecializovala sa (rovnako ako jej manžel) na Blízky Východ. O Shavivovi píše v kontexte umiestnenia na Slovensku irackých kresťanských migrantov. Píše, že práve Shaviv pomohol prelobovať rozhodnutie o prijatí na Slovensku viac než 100 irackých kresťanov. Chváli jeho kontakty na Slovensku.

Aby sme to uviedli na pravú mieru. Nemáme nič proti tomu, aby sa pomohlo irackým kresťanom na Slovensku. Opakujem, skúmame prepojenia a kontakty Arona Shaviva. Z vyššie uvedeného nevieme na 100 % potvrdiť, že Shaviv je priamo napojený na CIA. Čo ale potvrdiť vieme, je že Shaviv má nielen blízky vzťah s expríslušníkmi CIA manželmi Assadovcami. Ten vzťah je dokonca natoľko blízky, že na základe ich požiadavky pomohol pri lobovaní poskytnutia azylu pre irackých kresťanov. Keď expríslušníčka CIA píše, že Shaviv má na Slovensku vplyvné kontakty, považujem to za ďalšie bezpečnostné riziko.

 

Aron Shaviv na Slovensku

Kto „dostal“ Shaviva na Slovensko? Na základe dostupných informácií môžeme konštatovať, že to bol v tom čase riaditeľ kancelárie Jána Figeľa – Branislav Staníček (KDH), ktorý sa so Shavivom spoznal v Bruseli.

Staníček Shaviva odporučil Dušanovi Pekárovi (v tom čase krajský predseda KDH pre BSK). Aron Shaviv pomohol Pekárovi zvíťaziť v komunálnych voľbách a Pekár sa stal starostom Mestskej časti Ružinov (2010). Shaviv s Pekárom spolupracoval aj po voľbách.

V roku 2011 podpísal Shaviv zmluvu s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o poskytovaní poradenstva k medzinárodným témam v oblasti rezortu (minister – Ján Figeľ, KDH).

Cez Dušana Pekára sa Aron Shaviv dostal aj k vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi.

Toto stretnutie však nebolo vyvolané biznis záležitosťami Shaviva, ale potrebou odovzdať odkaz Danielovi Lipšicovi od spoločnosti dodávajúcej odpočúvacie zariadenia. Svojho času o tom napísal a zverejnil článok aj s príslušnými dôkazmi Adam Kemény „Ako sa minister Lipšic s izraelským agentom zaplietol“ (https://adamkemeny.blog.pravda.sk/2014/07/11/ako-sa-minister-lipsic-s-izraelskym-agentom-zaplietol/).

Aktivity Shaviva v rokoch 2010 – 2011 neušli ani pozornosti slovenskej Vojenskej kontrarozviedky. Nižšie uvedené dokumenty mapujú aktivity Arona Shaviva na Slovensku v predmetnom období.

 

 

 

Existuje bezpečnostné riziko?

Odpoveď ponecháme na čitateľoch. Len zhrnieme obsah vyššie uvedeného, pritom prezentujeme len tie závery, ktoré sú potvrdené:

1. Aron Shaviv spolupracoval / spolupracuje so súkromnou spravodajsko-analytickou spoločnosťou STRATFOR, pritom STRATFOR je prepojená na oficiálne bezpečnostné rezorty USA, prípadne iných krajín. Shaviv nemá problém „deliť sa“ o poznatky a informácie, ku ktorým sa dostane počas manažovania volebných kampaní.

2. Aron Shaviv sa blízko pozná s expríslušníkmi CIA, pritom im napomohol prelobovať prijatie vyše 100 irackých migrantov na Slovensku, čo znamená, že disponuje určitým vplyvom.

3. Aron Shaviv zohral bližšie nešpecifikovanú úlohu pri pokuse o prevrat v Čiernej Hore v roku 2016.

4. Aron Shaviv vystupoval ako „posol“ izraelskej spoločnosti Verint Systems, ktorá sa špecializuje na spravodajskú techniku.

5. Aron Shaviv riadil volebnú kampaň bratislavského primátora Matúša Valla.

6. Aron Shaviv riadil volebnú kampaň slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej.

Odpoveď na otázku v nadpise sa pýta sama, ale necháme to na čitateľoch… . Ale tie závery veľmi „režú oči“, keď sa čítajú…

 

Redakcia

 

2 thoughts on “Komu vďačí za svoj doterajší „úspech“ politická strana Progresívne Slovensko?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *