Advokát Mariána Kočnera sa po tlačovej konferencii Úradu špeciálnej prokuratúry vyjadril k stavu vyšetrovania

Zverejňujeme úplné znenie stanoviska právneho zástupcu Mariána Kočnera k stavu vyšetrovania v prípade pošk. Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré nám bolo včera doručené prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Váž. redakcia

s odvolaním sa na skutočnosti prezentované prokurátormi UŠP GP SR na tlačovej besede zo dňa 19.08.2019 k prípadu pošk. Jána K. a Martiny K. k stavu vyšetrovania uvádzam:

1/ predpoklad o účasti Mariana K. na skutku ako objednávateľa sa vyšetrovateľovi nepodarilo preukázať, pričom blížiace sa ukončenie vyšetrovania predznamenáva, že vyšetrovateľ už nemá žiadne ďaľšie dôkazy. Jediným dôkazom je viac krát menená a prispôsobovaná nepriama svedecká výpoveď jednej osoby, ktorá je v priamom rozpore s viacerými dôkazmi.

2/ ponechávajúc si procesné námietky k zaisteniu mobilného telefónu Mariana K., ako aj k možným technickým zásahom do zálohy komunikácie v aplikácii Threema je možné už v tomto štádiu konštatovať, že obsahovo vyviňuje Mariana K. zo spáchania skutku. Z uvedeného dôvodu som požiadal vyšetrovateľa, aby označil správy, ktoré považuje vo vzťahu skutku pošk. Jána K. a Martiny K. za relevantné, čo však do dnešného dňa nevykonal.

3/  dňa 21.08.2019 budem nahliadať do spisu a opätovne požiadam vyšetrovateľa o vymedzenie správ ku skutku pošk. Jána K., ale aj o vymedzenie ním predpokladaného motívu spáchania skutku, ktorý je dodnes len veľmi všeobecne a nekonkrétne formulovaný, zároveň opakovane požiadam o spresnenie priebehu skutku a osoby priameho páchateľa, ktoré sú do dnes nejasné, čo priznali aj prokurátori na tlačovej besede.

4/ dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniam prokurátorov UŠP GP SR, že obhajca môže uvádzať čokoľvek a aj klamať. V prílohe Vám predkladám Emailovú komunikáciu medzi mnou a vyšetrovateľom, z ktorej vyplýva ako mi dňa 31.07.2019 oznámil, že „vzhľadom k aktuálnemu stavu vyšetrovania sprístupním Vami požadovanú komunikáciu z aplikácie Threema“. Opakovane som sa vysetrovateľa z dôvodu medializovaných správ v predchádzajúcich mesiacoch, aj osobne aj v písomnej podobe, pýtal či sa polícii podarilo „obnoviť“ vymazané správy v aplikácii Threema, kde mi vyšetrovateľ tvrdil, že sa to nepodarilo a že mám všetko čo majú oni. Napriek tejto „úskočnej“ taktike vyšetrovateľa neposkytla komunikácia Threema dôkazy proti môjmu klientovi v prípade poškodeného Jána K. a Martiny K., ale len „arzenál“ pre napĺňanie politických ambícií vybraných subjektov.

5/ veľmi zmätočne vyznieva výzva prokurátora UŠP GP SR, aby sa neurčité osoby prihlásili a prišli vysvetliť komunikáciu v aplikácii Threema, pričom naznačil možné spáchania trestného činu. Prokuratúra je viazaná zásadou legality a pokiaľ teda má poznatky o závažnej trestnej činnosti musí konať zo zákona nečakajúc prihlásenie sa možných vinníkov. Predmetná výzva môže súvisieť so skutočnosťou, že QR kódy v komunikácii nie je možné spoľahlivo priradiť iným osobám, bez toho aby to samy potvrdili.

6/ veľmi cynicky vyznel argument prokurátora UŠP GP SR k možnému monitorovaniu konzultácií obhajcov s Marianom K. vo význame, že pokiaľ by bola miestnosť č. 4 skutočne monitorovaná, tak tam nechodia tak často! Je pritom zrejmé, že nemám inú možnosť ako podrobiť sa štátnej moci a radiť sa v miestnosti č. 4, keďže do inej miestnosti mi NIE JE POVOLENÉ ísť, čo je aj písomne potvrdené. Početnosť konzultácií spočíva aj v tom, že sme nútení si všetko len písať, čo prirodzene trvá dlhšie! Je smutné sledovať k akej úrovni argumentácie je schopná sa prokuratúra uchýliť. S ohľadom na tieto podmienky nie je možné hovoriť o plnohodnotnej porade obhajoby v miestnosti č. 4, keďže táto je obmedzená na (písomné) referovanie stavu trestných vecí.

Záverom mi dovoľte vysloviť pretrvávajúci názor, že prípad pošk. Jána K. a Martiny K. slúži viac politickej propagande ako hľadaniu objektívneho stavu veci, keď vyšetrovateľ dodnes odmieta poskytnúť doplňujúce informácie k vzneseniu obvinenia, teda napríklad uviesť správy z aplikácie Threema, ktoré považuje za dôležité k prípadu pošk., Jána K., avšak našiel dostatok času vyselektovať správy slúžiace politickému zápasu a zároveň neprijal ani jedno opatrenie, ktorým by zamedzil únikom zo spisu, ktoré sa dejú s jeho „tichým“ súhlasom.

 

S pozdravom,

Marek PARA, advokát

Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft Pressburg

kancelária: Gagarinova 10/A, SK-821 05 Bratislava

sídlo: Šancová 48, SK-811 05 Bratislava

 

 

Čo dodať na záver? Asi ani nie je čo, v každom prípade ale je zaujímavé, že daný email, podľa všetkého, zaslal pán Marek Para viacerým redakciám. Okrem Hlavných správ to nezverejnil nikto. Buď nechcel alebo nemohol. Ešteže sú mainstreamové média na Slovensko tak „objektívne“.

Redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *