Vojna hviezd pred väznicou

Po skončení dvojdňového pojednávania v prípade zmeniek novinári netrpezlivo čakali pred bránou ZVJS Bratislava na vyjadrenie všetkých zainteresovaných. Po očakávanej výpovedi sa dozorujúci prokurátor Šanta pokúsil presvedčiť prítomných novinárov, že mu úplne vychádza jeho snaha o usvedčenie obžalovaných, čo vyjadril číslom 150%.

Ak si predstavím, čo môže byť 100%, tak podľa výkladu dosiahol Šanta počas procesu výrazný náskok a to len vďaka informáciám, ktoré môžu pochádzať od svedkov alebo z písomných dôkazov, ktoré predložil po podaní obžaloby.

Konfrontácia s realitou

Súd nepripustil a neprečítal ani jeden návrh v podobe prepisu komunikácie, ktorý Šanta predložil. Počas prvých pojednávaní Šanta nepoložil žiadnu otázku, na ktorú by dostal odpoveď, potvrdzujúcu ktorýkoľvek detail obžaloby. Oponoval mu dokonca súd, keď zmätočnými otázkami o evidovaní zmeniek vydaných Markízou prejavil neznalosť veci a zákona. Na právnych zmätkoch vzplanula jedna otázka za druhou a Šantovo úsilie vypáčiť z Kočnera kompromitujúcu odpoveď zhorela bezprostredne, keď Kočner musel precizovať otázku, aby vôbec mala zmysel a následne na ňu vyčerpávajúco odpovedal.

Spriaznené médiá sa pokúsili vsugerovať verejnosti, že výsluchy boli mimoriadne úspešné a vyplýva z nich dôkaz o vine. Z otázok novinárov vyplynulo, že trestnú vec nemajú naštudovanú a v duchu záujmu svojho zamestnávateľa interpretujú rovnaký výsledok.

Šanta sa síce v úvode prezentoval, že je viazaný mlčanlivosťou v prípade výsluchu Petra Tótha, ale vzápätí mlčanlivosť porušil a vyjadril sa, že jeho multiprincípová výpoveď je prierezom do rôznych iných konaní, ktoré sú v prípravnom štádiu. Podobne porušil mlčanlivosť aj Daniel Lipšic. Stanoviská obhajca Marek Para označil ako nezákonné.

Lipšicove sugescie – nový rytier Yedi

Lipšic si uvedomuje, že pri servilnej náklonnosti niektorých médií nemusí ani disponovať nadprirodzenou silou rytiera Yediho z Vojny hviezd, neznalosť veci a opakované tvrdenie úspešnej obžaloby, nakoľko niektorým novinárom evidentne postačujú lacné výkriky. Chce to značnú abstrakciu, aby sme pochopili jeho hodnotenie výpovedí svedkov – riaditeľov Markízy, keď na ich vyjadreniach, že nevedeli o zmenkách, stavia záver, že zmenky sú neplatné. Lipšicovi zatiaľ postačujú lacné argumenty na vyvodenie záverov a kŕmenie novinárov slabšieho ducha.

Prečo hovorím o sugescii?

Ak si uvedomíme, že počas výsluchu Kočnera bol Lipšic niekoľkokrát namietaný, aby nedával kapciózne otázky a nevsúval do nich nepravdivé informácie alebo tvrdenia, ktorými chcel vyvolať nepozornosť a nepresnú odpoveď, tak vlastne nie je jasné, o čo sa obžaloba opiera.

Ak zároveň odhliadneme od toho, že ani on by sa k výpovedi Petra Tótha nemal vyjadriť, tak je nepochopiteľné, že zdanlivo nepozorne pustil všeobecnú informáciu pre koľko už bežiacich konaní má význam Tóthova výpoveď.

Predstieranie spokojnosti s priebehom súdneho procesu a mediálne hodnotenie dokazovania ako mimoriadny úspech vyznieva v tejto chvíli ako kabaretné predstavenie.

Obhajoba je zdržanlivá a opatrná

Marek Para – právny zástupca obžalovaného sa k výsluchu Petra Tótha z celkom pochopiteľných dôvodov nevyjadril. Dokonca neodpovedal ani na otázku, či je pravda, že Tóth značne zmenil samotný tón svojej výpovede a vyjadrovania. Nereagoval ani na otázku, či Kočner zmenil svoje správanie počas jeho výpovede. Vyjadril sa však jasne, že výpoveď  bývalej riaditeľky TV Markíza – Zuzany  Ťapákovej, ktorá ani nevedela, čo je malá Markíza a ako fungovali vzťahy, nemôže byť  použiteľná na posúdenie jej osobných znalostí o zmenkách.

Z výsluchu Ťapákovej vyplynulo iba jedno, že nevedela nič o účtovníctve a obchodné právo je pre ňu španielskou dedinou. Podobne vypovedal aj Settel, ktorý k veci nevedel nič povedať, čo je tiež logické, lebo ani Markíza a ani CME nemali dôvod evidovať nepredložené zmenky, ktoré neboli splatné, a na ktorých boli iba avaly Markízy.

JUDr. Para vysvetlil, že v procese budú vykonávané dôkazy a výsluchy, ktoré majú význam pre celé konanie a  súd už v tomto štádiu nepripustil niektoré dôkazy navrhnuté prokurátorom  Šantom. Marek Para zdôraznil, že nie je vhodné ani správne hodnotiť doterajšie dôkazy bez kontextu a už vôbec nie je vhodné robiť závery a propagandu.

Novinárska obec a únik informácii

Vyjadrenie Mareka Paru k procesu, k piatej zmenke, ku ktorej bolo podané trestné oznámenie, a k úniku informácii do médií sme už vysvetľovali aj v súvislosti porušovaním listového tajomstva aktívnymi novinármi, ktorým ani nedochádza, že sa dopúšťajú trestnej činnosti.

K prebiehajúcemu súdnemu konaniu sa zároveň vyjadril aj špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý vyjadril nespokojnosť s masívnym únikom informácii z celého procesu a spisu, na čo reagovala Monika Tódová bohorovným a povýšeneckým odpísaním Kováčika, o ktorom povedala, že je nedôveryhodný a verejný záujem oprávňuje všetkých, aby poznali prípad a mali prístup k informáciám.

Kováčik hľadá voš vo vlastnom kožuchu a nepáči sa mu predstava, že štát bude musieť platiť sanáciu škôd za porušovanie práv obžalovaného, jeho ústavných práv, porušovania listového tajomstva a spisového tajomstva.

Zverejnené na https://www.hlavnydennik.sk/2019/09/11/jana-teleki-santova-spokojnost-a-porusenie-mlcanlivosti/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *